Khuyến mãi

  1. ĐĂNG KÝ CHƠI MIN PHÍ TRƯỚC KHI ĐT THUÊ SÂN
  2. MIN PHÍ 100% KINH PHÍ HC TENNIS
  3. GIM GIÁ 70% ĐI VI HC SINH – SINH VIÊN
  4. HOÀN LI TIN NU KHÁCH HÀNG ĐT SÂN NHƯNG VÌ MT LÝ DO MÀ KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

LIÊN H: A HUYN 0925.336.336 – 0915.599.699

RT HÂN HNH ĐƯỢC PHC V QUÝ KHÁCH.

Comments are closed.